te Workum

Begrafenisvereniging "Fonds Naastenliefde"

 

Welkom op de internetpagina van begrafenisvereniging

 

"Fonds Naastenliefde"

 

- sinds 1884 -

 

Begrafenisvereniging ‘Fonds Naastenliefde’ nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 5 maart 2020 in de Brouwershof (Brouwersdyk 20) in Workum.

Aanvang om 20.00 uur

 1. Opening met presentielijst
 2. Gedicht
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Notulen 136e algemene jaarvergadering 2019
 5. Jaarverslag secretaris over 2019
 6. Ledenadministratie
 7. Pauze
 8. Jaarverslag penningmeester over 2019
 9. Bestuursverkiezing:

De heer Acronius Kramer is aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zicht tot 24 uur vóór de jaarvergadering melden bij de secretaris

 1. Vaststellen contributie
 2. Vaststellen ledenkorting
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

 

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.