te Workum

Begrafenisvereniging "Fonds Naastenliefde"

Kosten lidmaatschap 2014.

De contributie voor het lidmaatschap voor 2014 is op de ledenvergadering van 27 februari 2014 als volgt vastgesteld:

leden jonger dan 18 jaar € 4,00 per jaar
leden vanaf 18 t/m 24 jaar € 25,00 per jaar
leden vanaf 25 t/m 44 jaar € 28,50 per jaar
leden vanaf 45 jaar € 33,00 per jaar

Leden vanaf 18 jaar die ons niet machtigen betalen € 2,50 extra aan administratiekosten.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.